Κατασκευή και παραγωγή: Από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση.

Η Minitec Hellas αποτελεί τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα του κορυφαίου γερμανικού Οίκου Minitec GmbH, ο οποίος από το 1986 αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας για τους πελάτες της.
Ένα αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας μας είναι ότι τα βασικά υλικά κατασκευάζονται in-house (Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Αμερική και Κίνα), ελέγχοντας συνεχώς τη ποιότητα των εξαρτημάτων μας. Αυτό ισχύει τόσο για το σύστημα προφίλ μας όσο και για τη γραμμική μας τεχνολογία.Επιτυγχάνουμε την αποτελεσματικότητα με την υψηλότερη αξιοπιστία λόγω της αρθρωτής αρχής, αποφεύγοντας μια περιττή ποικιλία προϊόντων και αναπτύσσοντας συνεχώς το λογισμικό CAD. Κατά συνέπεια, η προσδοκία του συστήματος μας είναι: Η Τέχνη της Απλότητας.
Με βάση το κατασκευαστικό μας σύστημα εφαρμόζουμε εξελιγμένες λύσεις για μια ποικιλία εργασιών σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς. Μεταξύ των πελατών μας είναι σημαντικές βιομηχανικές εταιρείες παγκοσμίως.

Λιγα λόγια για εμάς

Η Minitec Hellas Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένες λύσεις σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου στην ελληνική αγορά. Στην εταιρία μας μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του προφίλ αλουμινίου, ολοκληρωμένα γραμμικά συστήματα καθώς και μεταφορικές ταινίες.

Τελευταία Νέα

Σύνδεσμοι

Minitec GmbH: www.minitec.de

Provik: www.provik.gr