ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Η σύνδεση των προφίλ αλουμινίου, ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη και γρήγορη. Ο νέος πατενταρισμένος σύνδεσμος της Minitec, Powerlock, χρησιμοποιείται χωρίς μηχανική κατεργασία. Οι βίδες και τα παξιμάδια της Minitec, οι μήτρες σύνδεσης, τα μπρακέτα σύνδεσης καθώς και τα υπόλοιπα εξαρτήματα σύνδεσης, εξασφαλίζουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών χρήσεων και συνδυασμών προφίλ.

Η υψηλής ποιότητας σύνδεσμοι μας επιτρέπουν μία βέλτιστη συνολικά κατασκευή. Η ευελιξία αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν εύκολα και γρήγορα. Οι μεταγενέστερες αλλαγές στο σύστημα προφίλ είναι εύκολα εφικτές με το σύνδεσμο προφίλ Ν και τη μήτρα σύνδεσης Ν. Αποφύγετε το υψηλό κόστος που διαφορετικά θα προέκυπτε από ώρες εργασίας, κατασκευές και μηχανουργικές εργασίες.

Χάρη στους μοναδικούς συνδέσμους της Minitec, τα προφίλ μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν γρήγορα, χωρίς πολύπλοκη κατεργασία. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι ο καινοτόμος σύνδεσμος Powerlock – αλλά εξίσου εύκολη είναι και η συναρμολόγηση των υπόλοιπων τυποποιημένων συνδέσμων μας. Ο σύνδεσμος απλώς βιδώνεται στην εγκάρσια διατομή του προφίλ με μία βίδα και ωθείται στην αυλάκωση του προφίλ που πρόκειται να συνδεθεί. Ο πίρος Μ8 με σπείρωμα δημιουργεί μία σύνδεση τριβής και ESD μεταξύ των δύο προφίλ., δηλαδή η διάτρηση είναι περιττή. Ως εκ τούτου, μία κατασκευή μπορεί να προστεθεί αργότερα, χωρίς να αφήσει ίχνη. Συνολικά το κόστος σχεδίασης, μετρήσεων και επεξεργασίας μειώνεται στο ελάχιστο.

 Κωδικός Προϊόντος: 210016/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210014/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210818/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211018/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210020/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211018/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210033/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210918/0
Περισσότερα
 Κώδικός: 210042/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210006/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211385/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211017/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211386/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211370/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212340/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212341/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212342/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212343/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211309/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211310/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211320/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211330/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211309/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211310/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211320/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211330/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211309/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211310/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211320/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211330/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211309/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211310/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211320/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211330/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211351/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211351/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211351/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211351/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211627/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211391/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211390/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211354/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211627/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211391/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211390/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211368/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211368/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211362/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211363/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211360/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211360/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210043/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211029/0
Περισσότερα

135

 Κωδικός Προϊόντος: 210988/0
Περισσότερα

140

 Κωδικός Προϊόντος: 280026/0
Περισσότερα

180

 Κωδικός Προϊόντος: 211101/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 210992/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210987/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 280030/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 210986/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 211030/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211030/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211890/0
Περισσότερα

45

 Κωδικός Προϊόντος: 211400/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 212068/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211411/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211401/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 210945/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212077/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 210905/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212109/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 212078/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210969/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211133/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211349/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210978/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211134/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 210007/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211708/1
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 212503/1
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 212077/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210905/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212078/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211133/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211349/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210978/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211397/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212199/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210969/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211134/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211397/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211710/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 221140/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 210953/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210954/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210955/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211346/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211472/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211472/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211473/0 
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212113/0 
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210018/0 
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 210019/0 
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211027/0 
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211020/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211024/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211021/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211113/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211403/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211404/0
Περισσότερα

19

  Κωδικός Προϊόντος: 211399/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211407/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 210008/0
Περισσότερα

Σύστημα Προφίλ

Το βιομηχανικό προφίλ αλουμινίου αποτελεί το θεμελιώδες μέρος όλων των ειδών διαφορετικών τομέων εφαρμογής στη βιομηχανία, τη μηχανολογία, την κατασκευή εγκαταστάσεων και την τεχνολογία αυτοματισμού. Διαθέτουμε προφίλ αλουμινίου σε διαφορετικά μεγέθη και γεωμετρίες που μπορούν να συνδυαστούν και να είναι συμβατά μεταξύ τους με όποιον τρόπο απαιτείται, ώστε να είστε βέλτιστα εξοπλισμένοι για την εφαρμογή σας, τώρα και στο μέλλον.

 
Image
Προφίλ Αλουμινίου
Image
Σύνδεσμοι Προφίλ Αλουμινίου
Image
Μεντεσέδες & Αρθρώσεις
Image
Χερούλια
Image
Καπάκια Προφίλ Αλουμινίου
Image
Πέλματα & Πλάκες Μεταφοράς

 

diorthomeno LOGO formes 2

Διεύθυνση

Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 115

Αχαρνές - Αττικής , 13672

Τηλ. 210 - 2401444

 

Newsletter

Σύνδεσμοι

Minitec GmbH: www.minitec.de

Provik: www.provik.gr

© 2022 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Lyhnia

Search