ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΛ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣΗ σύνδεση των προφίλ αλουμινίου, ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη και γρήγορη. Ο νέος πατενταρισμένος σύνδεσμος της Minitec, Powerlock, χρησιμοποιείται χωρίς μηχανική κατεργασία. Οι βίδες και τα παξιμάδια της Minitec, οι μήτρες σύνδεσης, τα μπρακέτα σύνδεσης καθώς και τα υπόλοιπα εξαρτήματα σύνδεσης, εξασφαλίζουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών χρήσεων και συνδυασμών προφίλ.
Η υψηλής ποιότητας σύνδεσμοι μας επιτρέπουν μία βέλτιστη συνολικά κατασκευή. Η ευελιξία αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν εύκολα και γρήγορα. Οι μεταγενέστερες αλλαγές στο σύστημα προφίλ είναι εύκολα εφικτές με το σύνδεσμο προφίλ Ν και τη μήτρα σύνδεσης Ν. Αποφύγετε το υψηλό κόστος που διαφορετικά θα προέκυπτε από ώρες εργασίας, κατασκευές και μηχανουργικές εργασίες.
Χάρη στους μοναδικούς συνδέσμους της Minitec, τα προφίλ μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν γρήγορα, χωρίς πολύπλοκη κατεργασία. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι ο καινοτόμος σύνδεσμος Powerlock – αλλά εξίσου εύκολη είναι και η συναρμολόγηση των υπόλοιπων τυποποιημένων συνδέσμων μας. Ο σύνδεσμος απλώς βιδώνεται στην εγκάρσια διατομή του προφίλ με μία βίδα και ωθείται στην αυλάκωση του προφίλ που πρόκειται να συνδεθεί. Ο πίρος Μ8 με σπείρωμα δημιουργεί μία σύνδεση τριβής και ESD μεταξύ των δύο προφίλ., δηλαδή η διάτρηση είναι περιττή. Ως εκ τούτου, μία κατασκευή μπορεί να προστεθεί αργότερα, χωρίς να αφήσει ίχνη. Συνολικά το κόστος σχεδίασης, μετρήσεων και επεξεργασίας μειώνεται στο ελάχιστο.

 Κωδικός Προϊόντος: 210016/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210014/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210818/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211018/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210020/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211018/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210033/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210918/0
Περισσότερα
 Κώδικός: 210042/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210006/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211385/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211017/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211386/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211370/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212340/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212341/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212342/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212343/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211309/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211310/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211320/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211330/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211309/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211310/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211320/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211330/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211309/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211310/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211320/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211330/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211309/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211310/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211320/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211330/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211351/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211351/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211351/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211351/4
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211627/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211391/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211390/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211354/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211627/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211391/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211390/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211368/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211368/2
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211362/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211363/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211360/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211360/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210043/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211029/0
Περισσότερα

135

 Κωδικός Προϊόντος: 210988/0
Περισσότερα

140

 Κωδικός Προϊόντος: 280026/0
Περισσότερα

180

 Κωδικός Προϊόντος: 211101/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 210992/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210987/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 280030/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 210986/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 211030/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211030/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211890/0
Περισσότερα

45

 Κωδικός Προϊόντος: 211400/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 212068/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211411/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211401/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 210945/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212077/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 210905/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212109/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 212078/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210969/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211133/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211349/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210978/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211134/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 210007/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211708/1
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 212503/1
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 212077/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210905/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212078/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211133/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211349/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210978/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211397/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212199/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210969/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211134/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211397/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211710/1
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 221140/0
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 210953/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210954/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210955/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211346/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211472/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211472/6
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211473/0 
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 212113/0 
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 210018/0 
Περισσότερα
Κωδικός Προϊόντος: 210019/0 
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211027/0 
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211020/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211024/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211021/0
Περισσότερα
 Κωδικός Προϊόντος: 211113/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211403/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211404/0
Περισσότερα

19

  Κωδικός Προϊόντος: 211399/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 211407/0
Περισσότερα
  Κωδικός Προϊόντος: 210008/0
Περισσότερα

Λιγα λόγια για εμάς

Η Minitec Hellas Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένες λύσεις σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου στην ελληνική αγορά. Στην εταιρία μας μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του προφίλ αλουμινίου, ολοκληρωμένα γραμμικά συστήματα καθώς και μεταφορικές ταινίες.

Τελευταία Νέα

Newsletter

Σύνδεσμοι

Minitec GmbH: www.minitec.de

Provik: www.provik.gr

© 2022 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Lyhnia

Search