ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Η σύνδεση των προφίλ αλουμινίου, ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη και γρήγορη. Ο νέος πατενταρισμένος σύνδεσμος της Minitec, Powerlock, χρησιμοποιείται χωρίς μηχανική κατεργασία. Οι βίδες και τα παξιμάδια της Minitec, οι μήτρες σύνδεσης, τα μπρακέτα σύνδεσης καθώς και τα υπόλοιπα εξαρτήματα σύνδεσης, εξασφαλίζουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών χρήσεων και συνδυασμών προφίλ.

Η υψηλής ποιότητας σύνδεσμοι μας επιτρέπουν μία βέλτιστη συνολικά κατασκευή. Η ευελιξία αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν εύκολα και γρήγορα. Οι μεταγενέστερες αλλαγές στο σύστημα προφίλ είναι εύκολα εφικτές με το σύνδεσμο προφίλ Ν και τη μήτρα σύνδεσης Ν. Αποφύγετε το υψηλό κόστος που διαφορετικά θα προέκυπτε από ώρες εργασίας, κατασκευές και μηχανουργικές εργασίες.

Χάρη στους μοναδικούς συνδέσμους της Minitec, τα προφίλ μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν γρήγορα, χωρίς πολύπλοκη κατεργασία. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι ο καινοτόμος σύνδεσμος Powerlock – αλλά εξίσου εύκολη είναι και η συναρμολόγηση των υπόλοιπων τυποποιημένων συνδέσμων μας. Ο σύνδεσμος απλώς βιδώνεται στην εγκάρσια διατομή του προφίλ με μία βίδα και ωθείται στην αυλάκωση του προφίλ που πρόκειται να συνδεθεί. Ο πίρος Μ8 με σπείρωμα δημιουργεί μία σύνδεση τριβής και ESD μεταξύ των δύο προφίλ., δηλαδή η διάτρηση είναι περιττή. Ως εκ τούτου, μία κατασκευή μπορεί να προστεθεί αργότερα, χωρίς να αφήσει ίχνη. Συνολικά το κόστος σχεδίασης, μετρήσεων και επεξεργασίας μειώνεται στο ελάχιστο.

Power-lock 30SF

 Κωδικός Προϊόντος: 210016/0
Περισσότερα

Power-lock 30

 Κωδικός Προϊόντος: 210014/0
Περισσότερα

Power-lock 45SF

 Κωδικός Προϊόντος: 210818/0
Περισσότερα

Power-lock 45

 Κωδικός Προϊόντος: 211018/0
Περισσότερα

Power-lock 45SF sh

 Κωδικός Προϊόντος: 210020/0
Περισσότερα

Power-lock 45 VA

  Κωδικός Προϊόντος: 211018/1
Περισσότερα

Power-lock Ν30

 Κωδικός Προϊόντος: 210033/0
Περισσότερα

Power-lock Ν45

 Κωδικός Προϊόντος: 210918/0
Περισσότερα

Powerlock 30 H

 Κώδικός: 210042/0
Περισσότερα

Cross Connector 45

 Κωδικός Προϊόντος: 210006/0
Περισσότερα

Βίδα σύνδεσης 30Ν

 Κωδικός Προϊόντος: 211385/0
Περισσότερα

Βίδα σύνδεσης 45

 Κωδικός Προϊόντος: 211017/0
Περισσότερα

Βίδα σύνδεσης 32

 Κωδικός Προϊόντος: 211386/0
Περισσότερα

T-head Bolt

 Κωδικός Προϊόντος: 211370/0
Περισσότερα

30 Μ04 με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 212340/2
Περισσότερα

30 Μ05 με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 212341/2
Περισσότερα

30 M06 με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 212342/2
Περισσότερα

30 M08 με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 212343/2
Περισσότερα

Μ03x13

 Κωδικός Προϊόντος: 211309/0
Περισσότερα

Μ04x13

 Κωδικός Προϊόντος: 211310/0
Περισσότερα

Μ05x13

 Κωδικός Προϊόντος: 211320/0
Περισσότερα

M06x13

 Κωδικός Προϊόντος: 211330/0
Περισσότερα

Μ03x13 με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211309/2
Περισσότερα

Μ04x13 με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211310/2
Περισσότερα

Μ05x13 με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211320/2
Περισσότερα

M06x13 με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211330/2
Περισσότερα

Μ03x13 stainless

 Κωδικός Προϊόντος: 211309/1
Περισσότερα

Μ04x13 stainless

 Κωδικός Προϊόντος: 211310/1
Περισσότερα

Μ05x13 stainless

 Κωδικός Προϊόντος: 211320/1
Περισσότερα

M06x13 stainless

 Κωδικός Προϊόντος: 211330/1
Περισσότερα

Μ03 Η με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211309/4
Περισσότερα

Μ04 Η με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211310/4
Περισσότερα

Μ05 Η με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211320/4
Περισσότερα

M06 H με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211330/4
Περισσότερα

M08x13

 Κωδικός Προϊόντος: 211351/0
Περισσότερα

M08x13 με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211351/2
Περισσότερα

M08x13 stainless

 Κωδικός Προϊόντος: 211351/1
Περισσότερα

M08 H με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211351/4
Περισσότερα

Μ05 Z

 Κωδικός Προϊόντος: 211627/0
Περισσότερα

M06 Ζ

 Κωδικός Προϊόντος: 211391/0
Περισσότερα

M08 Z

 Κωδικός Προϊόντος: 211390/0
Περισσότερα

Ρόμβος F

 Κωδικός Προϊόντος: 211354/0
Περισσότερα

Μ05 Z με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211627/2
Περισσότερα

M06 Ζ με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211391/2
Περισσότερα

M08 Z με έλασμα

 Κωδικός Προϊόντος: 211390/2
Περισσότερα

M08 L, L=25mm

 Κωδικός Προϊόντος: 211368/0
Περισσότερα

M08 L stainless

  Κωδικός Προϊόντος: 211368/2
Περισσότερα

Ροδέλα 5

 Κωδικός Προϊόντος: 211362/0
Περισσότερα

Ροδέλα 6

 Κωδικός Προϊόντος: 211363/0
Περισσότερα

Ροδέλα 8

  Κωδικός Προϊόντος: 211360/0
Περισσότερα

Ροδέλα 8 stainless

 Κωδικός Προϊόντος: 211360/1
Περισσότερα

30-90

 Κωδικός Προϊόντος: 210043/0
Περισσότερα

90

 Κωδικός Προϊόντος: 211029/0
Περισσότερα

135

 Κωδικός Προϊόντος: 210988/0
Περισσότερα

140

 Κωδικός Προϊόντος: 280026/0
Περισσότερα

180

 Κωδικός Προϊόντος: 211101/0
Περισσότερα

90 stainless

Κωδικός Προϊόντος: 210992/0
Περισσότερα

135 stainless

 Κωδικός Προϊόντος: 210987/0
Περισσότερα

140 stainless

 Κωδικός Προϊόντος: 280030/0
Περισσότερα

180 stainless

Κωδικός Προϊόντος: 210986/0
Περισσότερα

Μπάρα προφίλ

Κωδικός Προϊόντος: 211030/0
Περισσότερα

Μπάρα προφίλ VA

 Κωδικός Προϊόντος: 211030/1
Περισσότερα

30

 Κωδικός Προϊόντος: 211890/0
Περισσότερα

45

 Κωδικός Προϊόντος: 211400/0
Περισσότερα

Μπρακέτο 30

  Κωδικός Προϊόντος: 212068/0
Περισσότερα

Μπρακέτο 45

  Κωδικός Προϊόντος: 211411/0
Περισσότερα

Ν45

  Κωδικός Προϊόντος: 211401/0
Περισσότερα

Ν30

  Κωδικός Προϊόντος: 210945/0
Περισσότερα

16 GD-Z

 Κωδικός Προϊόντος: 212077/0
Περισσότερα

30 GD-Z

  Κωδικός Προϊόντος: 210905/0
Περισσότερα

30 R90o

 Κωδικός Προϊόντος: 212109/0
Περισσότερα

19 GD-Z

Κωδικός Προϊόντος: 212078/0
Περισσότερα

25 GD-Z

 Κωδικός Προϊόντος: 210969/0
Περισσότερα

45 GD

 Κωδικός Προϊόντος: 211133/0
Περισσότερα

45 GD-Z

 Κωδικός Προϊόντος: 211349/0
Περισσότερα

90 GD-Z

 Κωδικός Προϊόντος: 210978/0
Περισσότερα

25 S

 Κωδικός Προϊόντος: 211134/0
Περισσότερα

45 VA - Z

  Κωδικός Προϊόντος: 210045/0
Περισσότερα

45ο

  Κωδικός Προϊόντος: 211708/1
Περισσότερα

45o GD

  Κωδικός Προϊόντος: 212503/1
Περισσότερα

16 GD-Z conductive

  Κωδικός Προϊόντος: 212077/6
Περισσότερα

30 GD-Z conductive

 Κωδικός Προϊόντος: 210905/6
Περισσότερα

19 GD-Z conductive

 Κωδικός Προϊόντος: 212078/6
Περισσότερα

45 GD conductive

 Κωδικός Προϊόντος: 211133/6
Περισσότερα

45 GD-Z conductive

 Κωδικός Προϊόντος: 211349/8
Περισσότερα

90 GD-Z conductive

 Κωδικός Προϊόντος: 210978/6
Περισσότερα

45x90 GD-Z

 Κωδικός Προϊόντος: 211397/0
Περισσότερα

Connection 90 R90o

 Κωδικός Προϊόντος: 212199/0
Περισσότερα

25 GD-Z conductive

 Κωδικός Προϊόντος: 210969/6
Περισσότερα

25 S conductive

 Κωδικός Προϊόντος: 211134/6
Περισσότερα

45x90 GD-Z cond.

 Κωδικός Προϊόντος: 211397/6
Περισσότερα

Corner 45o R90o

 Κωδικός Προϊόντος: 211710/1
Περισσότερα

Πολυσύνδεσμος 30

 Κωδικός Προϊόντος: 221140/0
Περισσότερα

30x30/ G32

Κωδικός Προϊόντος: 210953/0
Περισσότερα

G32/G32

 Κωδικός Προϊόντος: 210954/0
Περισσότερα

G32/30x30

 Κωδικός Προϊόντος: 210955/0
Περισσότερα

90x32

 Κωδικός Προϊόντος: 211346/0
Περισσότερα

45x90

 Κωδικός Προϊόντος: 211472/0
Περισσότερα

45x90 conductive

 Κωδικός Προϊόντος: 211472/6
Περισσότερα

90x90

 Κωδικός Προϊόντος: 211473/0 
Περισσότερα

30x60

 Κωδικός Προϊόντος: 212113/0 
Περισσότερα

Γωνιακή πλάκα VA

 Κωδικός Προϊόντος: 210018/0 
Περισσότερα

Πλάκα Τ VA

Κωδικός Προϊόντος: 210019/0 
Περισσότερα

Σφήνα σύσφιξης

 Κωδικός Προϊόντος: 211027/0 
Περισσότερα

Butt connector 20

 Κωδικός Προϊόντος: 211020/0
Περισσότερα

Bolt connector 15

 Κωδικός Προϊόντος: 211024/0
Περισσότερα

Bolt connector 20

 Κωδικός Προϊόντος: 211021/0
Περισσότερα

Πλάκα ασφάλισης

 Κωδικός Προϊόντος: 211113/0
Περισσότερα

Ρυθμιζόμενη Γωνιά

  Κωδικός Προϊόντος: 211403/0
Περισσότερα

45ST

  Κωδικός Προϊόντος: 211404/0
Περισσότερα

19

  Κωδικός Προϊόντος: 211399/0
Περισσότερα

45 AL

  Κωδικός Προϊόντος: 211407/0
Περισσότερα

Γωνιά GD-K

  Κωδικός Προϊόντος: 210008/0
Περισσότερα

Σύστημα Προφίλ

Το βιομηχανικό προφίλ αλουμινίου αποτελεί το θεμελιώδες μέρος όλων των ειδών διαφορετικών τομέων εφαρμογής στη βιομηχανία, τη μηχανολογία, την κατασκευή εγκαταστάσεων και την τεχνολογία αυτοματισμού. Διαθέτουμε προφίλ αλουμινίου σε διαφορετικά μεγέθη και γεωμετρίες που μπορούν να συνδυαστούν και να είναι συμβατά μεταξύ τους με όποιον τρόπο απαιτείται, ώστε να είστε βέλτιστα εξοπλισμένοι για την εφαρμογή σας, τώρα και στο μέλλον.

 
Image
Προφίλ Αλουμινίου
Image
Σύνδεσμοι
Image
Μεντεσέδες
Image
Χερούλια
Image
Καπάκια
Image
Πέλματα

 

diorthomeno LOGO formes 2

Διεύθυνση

Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 115

Αχαρνές - Αττικής , 13672

Τηλ. 210 - 2401444

 

Newsletter

Σύνδεσμοι

Minitec GmbH: www.minitec.de

Provik: www.provik.gr

© 2018 Minitec Hellas S.A. All Rights Reserved. Designed By Lyhnia

Search